Polyethylene Compact Tank:PE

ถังบำบัดน้ำเสียชนิดรวมเกรอะ-การกรองไร้อากาศ ไว้ในถังใบเดียวกัน เหมาะสำหรับการชำระล้างในครัวเรือนของคุณ อาคาร หรือสำนักงานขนาดเล็ก ใช้บำบัดน้ำเสียทุกชนิด หรือจากสิ่งปฏิกูลจากการขับถ่ายให้ได้คุณภาพน้ำทิ้งที่ดี ก่อนทิ้งระบายสู่ท่อสาธารณะต่อไป 
Powered by MakeWebEasy.com